Menjaga Kebersihan Diri

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri
  2. Menghuraikan adab-adab menjaga kebersihan diri
  3. Merumuskan kepentingan pengertian mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dan akibat mengabaikannya
  4. Mengamalkan adab-adab menjaga kebersihan diri dalam kehidupan harian mengikut sunnah rasulullah SAW