Surah Al-Fatihah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menghafaz surah al-fatihah
  2. Menghafaz surah al-fatihah dengan betul dan bertajwid
  3. Memperdengarkan hafazan surah al-fatihah dengan betul dan bertajwid
  4. Membaca surah al-fatihah dengan betul dan bertajwid sebagai salah satu rukun solat dan mengamalkannya dalam kehidupan harian
Nota Ringkas