Bacaan ketika waqaf

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dengan potongan ayat yang mengandungi ta marbutah, fathatain, nun syaddah, dua huruf sakinah tanpa mad dan huruf qalqalah bertashdid ketika waqaf dengan betul dan bertajwid
  2. Talaqi bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan ketika waqaf dengan betul dan bertajwid
  3. Mengaplikasikan bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan ketika waqaf dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan al-quran
Latihan untuk topik ini