Bacaan mad

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan mad silah, mad wajib muttasil, mad lazim kilmi dengan betul dan bertajwid
  2. Membanding beza bacaan mad silah tawilah dengan mad silah qasirah dan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil dengan betul dan bertajwid
  3. Talaqi bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan mad dengan betul dan bertajwid
  4. Mengaplikasikan bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan mad dengan betul dan bertajwid dan pembacaan al-quran
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini