Bacaan Bertanda ( ا۠ ) dan ( ْ)

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi alif ketika wasal dan waqaf dengan betul dan bertajwid
  2. Membanding beza bacaan alif katik wasal dan alif katik waqaf dengan betul dan bertajwid
  3. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi wau yang ada pada tulisan dan tiada pada bacaan dengan betul dan bertajwid
  4. Talaqi bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi wau yang ada pada tulisan dan tiada pada bacaan dengan betul dan bertajwid
  5. Mengaplikasikan bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi alif dan wau yang ada pada tulisan dan tiada pada bacaan dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan al-quran