Bacaan huruf bertashdid

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi huruf nun syaddah, mim syaddah, huruf-huruf hajaiyah dan lafdzul jalallah dengan betul dan bertajwid
  2. Membanding beza bacaan tafkhim dan tarqiq pada kalimah dan potongan ayat yang mengandungi lafdzul jalallah dengan betul dan bertajwid
  3. Talaqi bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi nun syaddah, mim syaddah, huruf-huruf hajaliyah bertashdid dan lafdzul jalallah dengan betul dan bertajwid
  4. Mengaplikasikan bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi huruf nun syaddah, mim syaddah, huru-huruf hijaiyah bertashdid dan lafdzul jalallah dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan al-quran
Latihan untuk topik ini