Bacaan lin

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi huruf ya dan wau sakinah yang sebelumya berbaris di atas dengan betul dan bertajwid
  2. Membanding beza bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan lin dengan bacaan mad (wau dan ya) dengan betul dan bertajwid
  3. Talaqi bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi huruf ya dan wau sakinah yang sebelumnya berbaris dengan betul dan bertajwid
  4. Mengaplikasikan bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi huruf ya dan wau sakinah yang sebelumnya berbaris di atas dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan al-quran
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini