Bacaan izhar

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah, mim sakinah, bacaan qalqalah, huruf-huruf hijaiyah sakinah dan izhar qamari dengan betul dan bertajwid
  2. Talaqi bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan nun sakinah, mim sakinah, huruf-huruf qalqalah, huruf-huruf hijaiyah sakinah dan izhar qamri dengan betul dan bertajwid
  3. Mengaplikasikan bacaan kalimah dan potongan ayat yang mengandungi ayat yang mengandungi nun sakinah, mim sakinah, huruf-huruf qalqalah, huruf-huruf hijaiyah sakinah dan izhar qamri dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan al-quran
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini