Muka jam

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti jarum jam pada muka jam
  2. Mengenal pasti dan menyatakan ''setengah'', ''satu perempat'' dan ''tiga perempat'' berdasarkan muka jam
  3. Menyebut dan menulis waktu dalam jam, setengah dan satu perempat jam sahaja dengan menggunakan jam analog
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini