ادب دڠن ايبو باڤ

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. مڽتاکن ڤڠرتين ايبو باڤ
  2. منجلسکن حکوم دان چارا-چارا مڠحرمتي ايبو باڤ
  3. مڠڤلبکاسيکن دعاء اونتوق ايبو باڤ
  4. منجلسکن عاقبة تيدق مڠحرمتي دان کلبيهن مڠحرمتي ايبو باڤ
  5. منرڤکن نيلاي مڠحرمتي ايبو باڤ ملالوءي قيصه تاولادن
Latihan untuk topik ini