Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membina dan menulis; (i) perkataan (ii) frasa (iii) ayat
  2. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan; (i) bertumpu (ii) bercapah
  3. Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara
  4. Menulis sesuatu yang diimlakkan; (i) perkataan (ii) frasa (iii) ayat

Oops! Bahan untuk topik ini belum lagi tersedia

Kami mohon maaf, lebih bahan untuk topik ini akan tersedia tidak lama lagi