Kebaikan dan Keburukan Teknologi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud teknologi dan kepentingannya
  2. Memerihalkan perkembangan teknologi dalam pelbagai bidang
  3. Menjelaskan melalui contoh kebaikan dan keburukan teknologi dalam kehidupan harian
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang kebaikan dan keburukan teknologi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini