Kelajuan Objek

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan unit bagi kelajuan
  2. Mengeksperimen untuk menentukan hubungan antara kelajuan, jarak dan masa
  3. Menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan menggunakan rumus
  4. Mendefinisi secara operasi kelajuan dengan menjalankan aktiviti
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang kelajuan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini