Pemeliharaan dan Pemuliharaan untuk Keseimbangan Alam

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan
  2. Menjana idea cara pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan
  3. Menjelas dengan contoh haiwan yang pupus
  4. Menjelaskan melalui contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan
  5. Memerihalkan faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan
  6. Menjana idea tentang kesan pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan
  7. Menjelaskan pemerhatian tentang pemeliharaan dan pemuliharaan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Live tuition recordings
Recording
Preservation and Conservation

Tutor: Tcer Iman

Rabu 07 Dec 2022 08:00 pm
Recording
Exercises and Practices

Tutor: Tcer Iman

Rabu 02 Nov 2022 08:00 pm