Adab Bernegara

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Sentiasa mengamalkan adab bernegara yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah
  2. Menyatakan maksud negara
  3. Mengaplikasi adab-adab bernegara
  4. Menilai ciri-ciri individu yang mengamalkan adab bernegara
  5. Merumus kepentingan adab bernegara dalam menanam rasa kecintaan kepada negara
Latihan untuk topik ini