Adab Berziarah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Merumus kepentingan adab berziarah dalam menjamin perpaduan ummah
  2. Sentiasa mengamalkan adab berziarah yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah
  3. Menyatakan pengertian ziarah
  4. Menjelaskan hukum adab berziarah berdasarkan dalil naqli
  5. Menganalisis golongan yang perlu diziarahi mengikut keutamaannya
  6. Mengaplikasi adab ketika berziarah
Latihan untuk topik ini