Peristiwa Pembentukan Negara Madinah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
  2. Menyatakan latar belakang Madinah
  3. Menjelaskan peranan Masjid An-Nabawi
  4. Menghuraikan persaudaraan Muhajirin dan Ansar
  5. Memperincikan isi-isi Piagam Madinah
  6. Menghubungkaitkan iktibar daripada peristiwa pembentukan negara Madinah dengan kehidupan