Akidah: Riddah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud riddah
  2. Menerangkan hukum riddah berdasarkan dalil naqli
  3. Menjelaskan perkara-perkara yang boleh menyebabkan riddah dan tindakan menjauhinya
  4. Menganalisis kesan riddah
  5. Menjauhi perkara-perkara yang boleh menyebabkan riddah dalam kehidupan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini