Akidah: Perbuatan Khurafat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud khurafat
  2. Menerangkan hukum mengamalkan khurafat berdasarkan dalil naqli
  3. Menjelaskan perbuatan khurafat
  4. Menganalisis kesan mengamalkan khurafat dalam kehidupan
  5. Merumus tindakan menjauhi khurafat
  6. Menjauhi perbuatan khurafat dalam kehidupan
Latihan untuk topik ini