Beriman kepada qada dan qadar

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengertian qada dan qadar
  2. Menerangkan hukum beriman dengan qada dan qadar berdasarkan dalil naqli
  3. Menganalisis kepentingan beriman kepada qada dan qadar
  4. Membuktikan keimanan terhadap qada dan qadar melalui tindakan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini