Tajwid: Bacaan Mad pada kadar 6 harakat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan Mad Lazim Harfi, Mad Lazim Kalimi dan Mad Farqi dengan betul dan bertajwid
  2. Mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan Mad Lazim Harfi, Mad Lazim Kalimi dan Mad Farqi dengan betul
  3. Mengaplikasi bacaan Mad Lazim Harfi, Mad Lazim Kalimi dan Mad Farqi dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan al-Quran
  4. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini