Tajwid: Bacaan Mad pada kadar 2, 4 dan 6 harakat

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan Mad Lin dan Mad Aridh Lissukun dengan betul dan bertajwid
  2. Mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan Mad Lin dan Mad Aridh Lissukun dengan betul
  3. Mengaplikasi bacaan Mad Lin dan Mad Aridh Lissukun dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan al-Quran
  4. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah