Tilawah: Surah Asy-Syarh

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca surah Asy-Syarh dengan betul dan bertajwid
  2. Membaca al-Quran dalam kehidupan harian secara beradab dan istiqamah