Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dan kebolehjadian dalam situasi harian
Latihan untuk topik ini