Kebolehjadian

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan sama ada suatu peristiwa mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku, dan memberi sebab yang munasabah
  2. Menyatakan kebolehjadian suatu peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti, serta memberi sebab yang munasabah
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini