Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan koordinat, nisbah dan kadaran
Latihan untuk topik ini