Kadaran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan kuantiti yang berkadaran dengan berdasarkan nisbah yang diberi
Nota Ringkas