Koordinat pada sukuan pertama

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan jarak mengufuk dan mencancang antara dua lokasi berdasarkan skala yang diberi