Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan nombor bulat, pecahan, perpuluhan dan peratus
Latihan untuk topik ini