Peratus

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menukar perpuluhan kepada peratus melebihi 100% dan sebaliknya
  2. Menyelesaikan ayat matematik operasi tambah dan tolak melibatkan peratus
  3. Menentukan nilai bagi peratus hingga melebihi 100% daripada kuantiti dalam perpuluhan dan sebaliknya
Latihan untuk topik ini