Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, nombor perdana, nombor gubahan, pecahan juta dan perpuluhan juta bagi operasi asas dan operasi bergabung, tanpa dan dengan tanda kurung termasuk penggunaan anu
Latihan untuk topik ini