Operasi asas dan operasi bergabung

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik melibatkan nombor bulat, pecahan juta dan perpuluhan juta bagi operasi asas dan operasi bergabung tanpa dan dengan tanda kurung termasuk penggunaan anu