Fasa Bulan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan Bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya Matahari
  2. Memerihalkan Bulan berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Bumi dari aspek arah dan tempoh dengan menjalankan simulasi
  3. Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa Bulan dalam satu edaran lengkap mengikut takwim Qamari
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang fasa bulan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas