Perubahan Keadaan Jirim Bagi Air

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan perubahan keadaan jirim bagi air dengan menjalankan aktiviti
  2. Menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti
  3. Menghubung kait perubahan keadaan jirim bagi air dengan pembentukan awan dan hujan
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang perubahan keadaan jirim bagi air melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif