States of Matter

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas
  2. Mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim
  3. Mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti
  4. Mengitlak bahawa air boleh wujud dalam tiga keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang keadaan jirim melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas