Mereka Cipta Model Haiwan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mencipta model haiwan imaginasi yang boleh melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau
  2. Menaakul ciri khas pada model haiwan imaginasi bagi melindungi diri daripada musuh dan cuaca melampau
  3. Berkomunikasi tentang ciri khas haiwan bagi mengagumi ciptaan Tuhan dalam memastikan keseimbangan alam semula jadi
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang model haiwan imaginasi melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas