Kemandirian Spesies Haiwan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud kemandirian spesies
  2. Menjelas dengan contoh ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh
  3. Menjelas dengan contoh ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca melampau
  4. Mengenal pasti cara haiwan melindungi telurnya
  5. Mengenal pasti cara haiwan memastikan anaknya terus hidup
  6. Menjelaskan pemerhatian tentang kemandirian spesies haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif