Perkaitan antara Sistem dalam Tubuh Manusia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan melalui contoh perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia
  2. Menaakul kepentingan penjagaan semua sistem dalam tubuh manusia supaya berfungsi dengan sempurna
  3. Menjana idea cara memelihara sistem dalam tubuh manusia bagi menjamin kehidupan yang sihat
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang perkaitan antara sistem dalam tubuh manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif