Sistem Peredaran Darah Manusia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia
  2. Melakar laluan peredaran darah yang lebih oksigen dan laluan peredaran darah yang lebih karbon dioksida dalam tubuh manusia
  3. Merumuskan kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang sistem peredaran darah manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif