Sistem Rangka Manusia

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Memerihalkan fungsi rangka utama manusia
  2. Mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia
  3. Menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia
  4. Menaakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia
  5. Menjelaskan pemerhatian tentang sistem rangka manusia melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif