Perpuluhan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Pembundaran perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
  2. Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung tambah dan tolak perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
  3. Mendarab perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000
  4. Membahagi perpuluhan dengan nombor hingga dua digit, 100, 1000, hasil bahaginya hingga tiga tempat perpuluhan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini