Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah melibatkan nombor bulat hingga 1 000 000 dalam situasi harian
  2. Menyelsaikan maslah harian bagi operasi asas dan operasi bergabung, hasilnya dalam lingkungan 1 000 000
  3. Menyelesaikan masalah operasi darab dan bahagi dalam situasi harian melibatkan satu anu
Latihan untuk topik ini