Penggunaan anu

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menentukan nilai satu anu bagi ayat matematik darab melibatkan satu kali pendaraban dengan hasil darabnya hingga 1 000 000
  2. Menentukan nilai satu anu bagi ayat matematik bahagi melibatkan sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan 1 000 000
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini