Basic operations

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik tambah hingga lima nombor melibatkan nombor hingga enam digit dan hasil tambahnya dalam lingkungan 1 000 000
  2. Menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan hingga tiga nombor dalam 1 000 000
  3. Menyelesaikan ayat matematik darab bagi sebarang nombor hingga enam digit dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000, hasil darabnya hingga 1 000 000
  4. Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan sebarang nombor dalam lingkungan 1 000 000 dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000
Nota Ringkas