Pola nombor

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun satu-satu hingga sepuluh-sepuluh, retaus-seratus, seribu-seribu, sepuluh ribu-sepuluh ribu dan seratus ribu-seratus ribu
  2. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini