Penganggaran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menggangar suatu kuantiti berdasarkan set rujukan yang diberi dan menentukan kewajaran jawapan
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini