Nilai Nombor

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membaca sebarang nombor dalam perkataan, menyebut sebarang nombor dalam perkataan, menulis nombor dalam angka dan perkataan
  2. Menentukan nilai nombor hingga 1 000 000
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini