Piktograf dan carta palang

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membina piktograf dan carta palang bagi data tak terkumpul
  2. Mentafsir piktograf dan carta palang yang dibina
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini