Penyelesaian masalah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran dan sukatan dalam situasi harian
Latihan untuk topik ini