Jisim

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung tambah dan tolak jisim melibatkan unit gram dan kilogram
  2. Menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung darab dan bahagi jisim melibatkan unit gram dan kilogram
Nota Ringkas
Latihan untuk topik ini